Ústí sobě! 2018 - Spousti

Ústí sobě 2018

S festivalem Jeden svět v Ústí nad Orlicí je již spojen i program Ústí sobě!, do kterého se letos přihlásilo 6 projektů. Ty letos opět působí velmi ambiciózně a budou se v průběhu roku snažit zpříjemnit život všech Oušťáků a „okolňáků“. Věnujte jim, prosím, pozornost, protože všechny budou usilovat o výtěžek Jednoho světa 2018.

V průběhu festivalu vám budeme projekty připomínat, budou na vás vyskakovat ze všech stran. Protože VY budete svými hlasy rozhodovat o tom, kdo si výtěžek z Jednoho světa 2018 odnese.


Festival pro Tebe

Benefiční hudební festival s doprovodným programem. Chceme zkombinovat mnoho pozitivních aspektů do jedné akce. Během jednoho dne si užijete skvělou muziku, přispějete dobré věci a setkáte se se svými známými i neznámými.

Experimentální film

Chceme natočit krátký film, zaměřený především na kvalitativní stránku díla. Investovali bychom tím svůj čas a zkušenosti posbírané z dlouhodobé praxe ke zdokonalení výsledků při dosavadních pokusech o umělecký projev.

Revitalizace objektu - Galerie QUO

Oživme prostor naproti nákupnímu středisku Nová Louže a přetvořme ho na místo, kde se budeme rádi potkávat a podporovat kulturní život v Ústí nad Orlicí. Plánem je  12 výstavních akcí ročně – včetně doprovodných (hudebních, literárních…) programů…

Med ze SRDÍČKA

Pořídíme 5 úlů, které budou během léta 2018 osazené včelami. Jejich med bude využit pro vytvoření lokální fundraisingové značky MED ZE SRDÍČKA. Tyto sklenice budou obsahovat med s příběhem a budou sloužit k podpoře Rodinného centra Srdíčko, které provozuje nejen mateřské centrum, ale i nízkoprahové zařízení pro děti a mládež…

Koncert pro Starou dámu

Akce Koncert pro Starou dámu se snaží kulturním způsobem oživit prostor staré hrázděné budovy ústeckého nádraží z roku 1874. Akce má předcházet následnému festivalu Janouškovo Ústí v Cakli, kam by se dalo i odjet vláčkem motoráčkem jednu zastávku po jejím skončení. Během přestávek a zvukových přestaveb budou diváci postupně pozváni na doprovodné akce…
 

Ústecká náplavka

Cílem projektu je zvelebit prostor nábřeží na soutoku Tiché Orlice a Třebovky. Pomocí terénních úprav chceme zpřístupnit břehy řek, umístit odpočinkový mobiliář a vytvořit tak prostor pro relaxaci a setkávání lidí v blízkosti tekoucí vody, která má velmi příznivý vliv na příjemnost veřejného prostoru…

© 2014 Dominika Čermáková