Aktuality

Měsíc po Jednom světě 2017

Je to téměř měsíc, co skončil Jeden svět 2017 v Ústí nad Orlicí. Všechno už jsme spočítali, administrativní procesy se dokončují, jídlo se [...]

V Ústí nad Orlicí se začíná „vařit“ další ročník Jednoho světa

Tématem letošního ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět se stala spolupráce, která, jak se zdá, [...]

Čtyři dohody v Ústí pomáhaly

Díky spolupráci s KLUBCENTREM v Ústí nad Orlicí jste měli 7. prosince 2016 možnost navštívit divadelní představení Čtyři dohody s Jaroslavem [...]

Program „Ústí sobě!“ opět přijímá přihlášky!

S příprava na další ročník Festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět nastal čas i pro přihlašování nových projektů do [...]

Čtyři dohody v Ústí nad Orlicí

Společně s KLUBCENTREM v Ústí nad Orlicí Vás srdečně zveme na divadelní představení Jaroslava Duška Čtyři dohody. Ve středu 7. prosince [...]

3. setkání platformy Přátelé (z) Ústí

Zdravíme všechny účastníky naší snahy o zasíťování aktivních občanů našeho města a zveme Vás na třetí setkání platformy Přátelé (z) [...]

Odpovědi Orlickému deníku na téma Perla

Přes prázdniny došlo k určitým posunům v tématu Perly. Vše jste mohli sledovat na Facebooku Perly, kde je také příspěvek z 21. září s [...]

Otevřený dopis k budoucnosti Perly

Poslali jsme všem zastupitelům otevřený dopis, ve kterém klademe otázky spojené s proběhlými a s budoucími kroky revitalizace Perly a o kterých si [...]

Ústí sobě! má své vítěze

Všichni návštěvníci MFF Jeden svět v Ústí nad Orlicí 2016 měli možnost svými vstupenkami rozhodnout, jaký projekt získá výtěžek právě ze [...]

Výtěžek 82 817 Kč z Páté dohody najde své místo

Na divadelní představení Pátá dohoda bylo opravdu narváno, z čehož máme velikou radost a jsme rádi, že jste o divadlo projevili takový zájem. [...]